I tabellerna markerade med * är inte tillgängliga


 

INTEMPOREL 11

(TIDLÖS 11)

30 x 30

AKRYL - SAND - PIGMENT

RIGEL *

20 x 20 chassis  XXL 

Akryl - Pigment

ALDEBARAN 

20 x 20 chassis XXL

Akryl - Pigment

BETELGEUSE *

20 x 20 chassis XXL

Akryl - Pigment

VEGA

20 x 20 chassis XXL

Akryl - Pigment