I tabellerna markerade med * är inte tillgängliga

INTEMPOREL 6      (TIDLÖS 6)

40 X 40

AKRYL - SAND - MEDIUM

INTEMPOREL 7     (TIDLÖS 7)

40 X 40

AKRYL - SAND - MEDIUM

INTEMPOREL 8

(TIDLÖS 8)

30 X 30

AKRYL - SAND - MEDIUM

INTEMPOREL 9

(TIDLÖS 9)

30 X 30

AKRYL - SAND - MEDIUM

INTEMPOREL 10 *

(TIDLÖS 10)

30 X 30

AKRYL - SAND - MEDIUM